Bæredygtighed

Det er yderst vigtigt for os, at vise respekt for naturen og drive en langsigtet, bæredygtig udvikling indenfor alle de områder, vi er involveret i. For Findus er en bæredygtig udvikling vores kærneområde, og derfor er det integreret i hele vores virksomhed.

Findus vision er, at være unik inden for frossen mad i Norden – elsket for vores passion, for at producere naturlig, god og næringsrig mad, lavet af bæredygtig oprindelse og drive en lønsom markedstilvækst.

Vores ambition er, at sikre at den mad vi tilbyder, dækker dagens behov uden at true kommende generationers muligheder for at tilgodese deres. (Ref. World Commission on Environment and Development (1987). Our common future. United Nations Environment Programme)

Det er yderst vigtigt for os, at vise respekt for naturen og drive en langsigtet, bæredygtig udvikling indenfor alle de områder, vi er involveret i. Vi er kommet et stykke af vejen, men der er stadig meget at gøre. Derfor ser vi vores arbejde om bæredygtighed, som en vedvarende forbedrings proces, hvor vi optræder ansvarsfuldt og er åbne og ærlige omkring hele vores virksomhed.

Vi vil være den førende leverandør i Norden inden for bæredygtig fødevareproduktion.

 Som en hjælp i vores stræben, har vi udviklet Findus bæredygtigedsprincipper som dækker fem områder:

  1. Bæredygtig oprindelse
  2. Mindske miljøpåvirkningen
  3. Socialt ansvar
  4. Sunde og bæredygtige madvarer
  5. Engagement

 Vi vil hele tiden forbedre vores bæredygtighedsarbejde og arbejder konstant med at udvikle dialogen om vores bæredygtighedsarbejde med forbrugere, kunder og interessenter.

Definitionen på bæredygtig udvikling er udvikling, som tilgodeser dagens behov uden at true kommende generationers muligheder og tilgodese deres behov.