­­­FINDUS FOODSERVICES

DATABESKYTTELSESPOLITIK FOR KUNDER

 

Databeskyttelse er vigtigt for os. I overensstemmelse med vores forretningsprincipper anvender vi følgende principper i forhold til privatlivets fred og databeskyttelse.

Vores databeskyttelsespolitik fastlægger (med fuld gennemsigtighed og i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser, navnlig Databeskyttelsesforordningen - EU-forordning nr. 2016/679), på hvilket grundlag vi behandler dine personoplysninger, når du går ind på vores hjemmeside, bruger vores tjenester, køber vores produkter eller interagerer med os ("tjenester").  Du bedes læse følgende grundigt for at forstå vores synspunkter og principper vedrørende dine personoplysninger og hvordan, vi vil behandle dem.

Denne databeskyttelsespolitik er dateret den 25. maj 2018. 

HVEM ER VI?

Denne hjemmeside drives og kontrolleres af:

Findus Foodservice A/S
Islevdalvej 214, 2610 Rødovre
Registreret i Danmark CVR 24205622

("Findus Danmark A/S", "vi" eller "os").

Findus Danmark A/S er den dataansvarlige, hvad angår behandlingen af dine personoplysninger.

HVILKE OPLYSNINGER INDSAMLER VI?
I denne databeskyttelsespolitik betyder personoplysninger alle oplysninger, hvorigennem vi kan identificere dig (under et kaldet: "personoplysninger"). De personoplysninger, vi indsamler om dig, når du bruger vores tjenester, omfatter følgende:

Generelt:

-      Dine kontaktoplysninger. Dit navn, din postadresse og øvrige kontaktoplysninger, såsom dit telefonnummer og din e-mailadresse.

-      Oplysninger der indsamles automatisk. Tekniske oplysninger, herunder din IP-adresse og browsertype og -version, som vi f.eks. kan indsamle ved at bruge cookies, webbeacons og tilsvarende teknologier på vores hjemmeside, der indsamler oplysninger om brugen af vores hjemmeside.  Se vores cookiepolitik for yderligere oplysninger.

-      Oplysninger vedrørende din brug af vores onlinetjenester. Dette omfatter data vedrørende de sider, du besøger, og de produkter og tjenester, du synes godt om.

-       

-      Dine oplysninger vedrørende konkurrencer. De oplysninger, vi indsamler, hvis du deltager i en undersøgelse, en konkurrence, en kampagne eller lignende, som vi tilbyder fra tid til anden.

-      Dine anmeldelser. De holdninger, erfaringer, præferencer og interesser, samt anmeldelser af produkter eller begivenheder, som du offentliggør på vores hjemmeside eller deler med os online eller via sociale medier.

-      Dine kommunikationsdata. Dine anmodninger, eventuelle klager, du måtte have, og alle yderligere oplysninger, vi modtager, hvis vi kommunikerer med dig via e-mail, telefon, online eller de sociale medier.

-      Oplysninger indsamlet fra andre kilder. Vi kan indsamle oplysninger fra kommercielt tilgængelige kilder, såsom datavirksomheder og offentlige databaser.  Vi kan kombinere disse oplysninger (f.eks. navn, interesser, offentligt registrerede data) med de oplysninger, vi indsamler fra dig, til at hjælpe os med at skræddersy vores meddelelser til dig og forbedre vores tjenester og produkter, og vi kan bede om dit udtrykkelige samtykke særskilt, hvis dette er påkrævet i henhold til lovgivningen.

SÆRLIGE KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER:

-      Særlige kategorier af personoplysninger leveret af dig. Vi indsamler også helbredsoplysninger, som du frivilligt afgiver til os, når du interagerer med os, f.eks. i forhold til fødevareallergier, du måtte have.  Derudover kan vi indsamle helbredsrelaterede personoplysninger for kunder, der kræver erstatning via vores kundeservice.

Vi bruger kun helbredsoplysninger, som du frivilligt afgiver til os og kun med dit forudgående samtykke og alene til det formål, der er anført i denne databeskyttelsespolitik.  Du kan til enhver tid afvise eller tilbagekalde dit samtykke, se afsnittet om "dine rettigheder i forhold til databeskyttelse" nedenfor. Bemærk, at tilbagetrækningen af dit samtykke ikke berører lovligheden af behandlingen, som fandt sted forud for tilbagetrækningen.

Hvordan bruger vi disse oplysninger?
Vi indsamler og bruger dine personoplysninger til de nedenfor anførte formål.  Vi gør opmærksom på, at i det omfang, vi allerede er i besiddelse af oplysninger om dig, kan vi bruge disse oplysninger til samme formål.

Til at opfylde vores aftale med dig: Til at opfylde vores forpligtelser i henhold til en kontrakt indgået mellem dig og os og levere de oplysninger og tjenester til dig, som du anmoder om, herunder håndtering af dine anmodninger, forespørgsler eller klager.  Til at udvikle og administrere en konkurrence, en kampagne eller lignende, som du har deltaget i, til at afvikle kampagnen og kontakte dig, hvis du vinder.  Hvis det er muligt at bestille produkter online, behandler vi disse personoplysninger med henblik på at administrere og håndtere dine køb.

Til vores legitime kommercielle interesser: Vi kan bruge dine personoplysninger (både samlet og særskilt), såsom dine kontaktoplysninger, dine konto- og elektroniske identifikationsoplysninger, med henblik på at annoncere vores produkter og tjenester og skabe kontakt til dig til markedsføringsformål eller andet kommercielt formål, hvis du er en eksisterende kunde.  Vi kan også bruge dine personoplysninger til at analysere og forbedre kvaliteten af vores produkter og tjenester samt til at forstå dig som kunde og give dig en bedre brugeroplevelse.  Dette gør det muligt for os at skabe personlige profiler og vurdere, hvad der interesserer dig, måle og forstå effekten af den markedsføring, vi anvender i forhold til dig og andre, og til at levere relevant markedsføring.

Vi kan også bruge dine personoplysninger til andre legitime kommercielle interesser, såsom at generere samlede statistikker om brugerne af vores tjenester, at hjælpe med at forhindre sikkerhedsbrud og bedrageri, at administrere vores hjemmeside og til intern drift (herunder problemløsning, dataanalyse, test, forskning, statistiske formål og undersøgelser), til systemintegritetsformål (for eksempel forebyggelse af hacking, spamming osv.), til at give dig mulighed for at deltage i interaktive features i vores tjenester, til at lette vores forretningsdrift, til at drive virksomhedspolitikker og -procedurer, til at sætte os i stand til at foretage virksomhedstransaktioner såsom fusion, salg, frasalg, reorganisering, overdragelse af aktiver eller virksomhed, erhvervelse, konkurs eller tilsvarende hændelse, eller til berettigede forretningsmæssige interesser og formål, der er tilladt i henhold til gældende lovgivning.

Brug af oplysninger baseret på dit samtykke:Vi kan bruge de personoplysninger, der henvises til ovenfor i afsnittet "særlige kategorier af personoplysninger" (f.eks. helbredsoplysninger) til de formål, der er beskrevet i denne databeskyttelsespolitik, men vi gør det kun, efter vi har modtaget dit samtykke dertil.

Vi kan bruge dine personoplysninger, der henvises til ovenfor i afsnittet "hvilke oplysninger indsamler vi?", til at sende dig markedsføringsmeddelelser (baseret på dine profiler) via e-mail, SMS eller andet elektronisk kommunikationsmiddel, men vi gør det først, når vi har indhentet dit samtykke hertil.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, se afsnittet "dine rettigheder i forhold til databeskyttelse" nedenfor.

Overholdelse af vores retlige forpligtelser: Alle oplysninger, der henvises til ovenfor i afsnittet "hvilke oplysninger indsamler vi?", kan anvendes til at opretholde passende forretningsoptegnelser, at imødekomme  lovlige anmodninger fra offentlige myndigheder og  i øvrigt til at overholde retlige forpligtelser, som er påkrævet i henhold til gældende lovgivning.

HVEM DELER VI DINE OPLYSNINGER MED?

Vi deler dine personoplysninger med følgende parter:

-      Dataansvarlige i Nomad Foods-koncernen.Dine personoplysninger vil blive delt med andre virksomheder i Nomad Foods-koncernen (se https://www.nomadfoodseurope.com/our-business/company-structure for yderligere oplysninger), som også kan bruge dine personoplysninger som beskrevet i denne databeskyttelsespolitik.   

 

-      Tjenesteleverandører og databehandlere.Fra tid til anden antager vi tredjepartsleverandører, herunder:

Ved leveringen af deres tjenester vil tredjepartsleverandørerne få adgang til, modtage, opbevare eller i øvrigt behandle personoplysninger på vores vegne.  Vores kontrakter med disse tjenesteleverandører tillader ikke brug af dine personoplysninger til deres egne (markedsføringsmæssige) formål.  I overensstemmelse med gældende lovgivningskrav tager vi kommercielt rimelige skridt til at kræve, at tredjeparter i tilstrækkelig grad beskytter dine personoplysninger og kun behandler dem i overensstemmelse med vores instrukser.

-      Partnere. Vi kan nogle gange tilbyde dig en tjeneste i samarbejde med vores partnere (f.eks. medsponsorer eller licensgivere, licenstagere eller distributører af vores mærkevareprodukter).  Vi har derfor brug for at videregive dine personoplysninger for disse partnere. I overensstemmelse med gældende lovgivning tager vi kommercielt rimelige skridt til at kræve, at tredjeparter i tilstrækkelig grad beskytter dine personoplysninger og kun behandler dem i overensstemmelse med vores instrukser eller som fælles dataansvarlige.  Vi giver dig besked om videregivelsen, og du får mulighed for at sige nej til det. I det omfang, vi er retligt forpligtet dertil, beder vi dig om dit forudgående samtykke. 

-      Retlige skridt og andre juridiske krav.Vi videregiver også dine personoplysninger, hvis videregivelse er påkrævet i henhold til lovgivningen eller i forbindelse med en efterforskning, et lovgivningsmæssigt krav, en retssag, en retskendelse eller retslige skridt, der iværksættes over for os for at beskytte hjemmesidens, vores og vores tilknyttede virksomheders rettigheder eller sikkerhed. 

-      Selskabsretlig transaktion.Derudover kan der udveksles oplysninger om vores kunder, herunder personoplysninger, som en del af en fusion, et salg, et frasalg, en reorganisering, en overførsel af aktiver, et opkøb, en konkurs eller en tilsvarende hændelse.

-      Med samtykke.Vi udveksler også oplysninger om dig, herunder personoplysninger, til andre tredjeparter, hvis du har givet dit samtykke dertil, eller anmoder derom.

Cookies og andre teknologier
Vores hjemmeside bruger cookies og tilsvarende teknologier til forskellige formål.  For nærmere oplysninger om de cookies, vi bruger, se vores cookiepolitik.

HVIS DU ER UNDER 16 ÅR
Vores onlinetjenester er ikke henvendt til børn under 13 år. Hvis du mener, vi har indsamlet oplysninger om et barn, der er under 13 år, bedes du kontakte os, så vi kan tage behørige skridt til at slette sådanne oplysninger.

Hvis du er mindst 13 år, men under 16 år, skal du have samtykke fra en forælder eller værge, før du afgiver personoplysninger til os.

INTERNATIONALE OVERFØRSLER AF DINE PERSONOPLYSNINGER
I de fleste tilfælde vil dine personoplysninger blive behandlet inden for EU. Vi kan dog overføre og behandle personoplysninger, du giver til os, til andre lande end dit bopælsland. Lovgivningen i disse lande yder muligvis ikke det samme omfang af beskyttelse af dine personoplysninger. Vi bestræber os derfor på at sikre, at alle behørige foranstaltninger er iværksat, og at alle gældende love og bestemmelser overholdes i forbindelse med en sådan overførsel, navnlig for så vidt angår personoplysninger, der overføres til lande uden for EØS.  Det betyder, at vi vil indgå de juridisk nødvendige kontrakter med modtagere af dine personoplysninger, såsom standardkontraktsbestemmelser, der er godkendt af Europa-Kommissionen og/eller en anden tilsynsmyndighed, hvis dette er påkrævet.

SIKKERHED
Vi tager rimelige skridt til at sikre, at dine personoplysninger er behørigt sikret, ved brug af passende tekniske, fysiske og organisatoriske foranstaltninger, således at de er beskyttet mod uberettiget eller ulovlig brug, ændring, uautoriseret adgang eller videregivelse, hændelig eller ulovlig tilintetgørelse eller tab.

Vi tager skridt til at begrænse adgangen til dine personoplysninger for de personer, der har behov for adgang til dem til de formål, der er anført i denne databeskyttelsespolitik. Derudover sikrer vi aftalemæssigt, at enhver tredjepart, der behandler dine personoplysninger, i samme grad opretholder fortrolighed og integritet i forhold til dine personoplysninger.

OPBEVARING AF Dine personoplysninger
Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til at opfylde de formål, vi har indsamlet dem til, herunder at opfylde juridiske, regnskabsmæssige eller indberetningsmæssige krav.

Ved fastlæggelsen af den passende opbevaringsperiode tager vi hensyn til omfanget, karakteren og følsomheden af personoplysningerne, den potentielle risiko for skade ved uberettiget brug eller videregivelse af dine personoplysninger, de formål, til hvilke vi behandler dine personoplysninger, og hvorvidt vi kan opnå disse formål ved brug af andre midler samt de gældende juridiske krav.

I visse tilfælde kan du bede os om at slette dine oplysninger: Se afsnittet "dine rettigheder i forhold til databeskyttelse" nedenfor for yderligere oplysninger.

I visse tilfælde kan vi anonymisere dine personoplysninger (således at de ikke længere kan kobles til dig) til forskning eller statistiske formål, i hvilket tilfælde vi kan bruge disse oplysninger i ubegrænset tid uden yderligere information herom til dig.

DINE RETTIGHEDER I FORHOLD TIL DATABESKYTTELSE
Med forbehold for ændringer i gældende regler, har du følgende rettigheder, hvad angår vores brug og behandling af dine personoplysninger:

Ret til indsigt i dine personoplysninger – Du har ret til at anmode om at få adgang til de personoplysninger, vi er i besiddelse af om dig, og kontrollere, at vi behandler dem på lovlig vis.

Ret til berigtigelse af dine personoplysninger – Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget, ligesom du har ret til at få fuldstændiggjort ufuldstændig personoplysninger, vi er i besiddelse af om dig. Forud for berigtigelsen  kan have behov for at verificere nøjagtigheden af de nye oplysninger, du giver os.

Ret til at få slettet dine personoplysninger – Du har ret til at bede os om at slette dinepersonoplysninger, hvis der ikke er nogen god grund til, at vi fortsat skal behandle dem. Du har også ret til at bede os om at slette dine personoplysninger, hvis du har gjort brug af din ret til at gøre indsigelse mod behandling (se nedenfor). Bemærk dog, at vi ikke altid er i stand til at imødekomme din henvendelse om sletning pga. konkrete juridiske årsager, hvilket du vil få meddelelse om, når vi svarer på din henvendelse.

Ret til at få begrænset brugen af dine personoplysninger – Du har ret til at begrænse vores brug af dine personoplysninger, hvis (i) du bestrider rigtigheden af personoplysningerne, (ii) brugen er ulovlig, men du ikke ønsker, at vi skal slette oplysningerne, (iii) vi ikke længere har brug for personoplysningerne til et relevant formål, men de er nødvendige for, at du kan fastlægge, forsvare eller gøre et retskrav gældende,, eller (iv) du har gjort indsigelse mod brugen af dine personoplysninger, i perioden mens det kontrolleres, om vores legitime interesse i at fortsætte behandlingen går forud for din interesse i at begrænse behandlingen.

Ret til indsigelse – Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, og vi skal stoppe med en behandlingen, medmindre vi enten kan påvis legitime vægtige grunde til behandlingen, som går  forud for for dine rettigheder og interesser, eller hvis behandlingen er nødvendig for, at et retskrav til fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Indgivelse af klage – Du har også ret til at indgive en klage til den relevante tilsynsmyndighed, hvis du vurderer, at indsamlingen og brugen af dine personoplysninger krænker denne databeskyttelsespolitik eller gældende lovgivning.  Vi vil dog sætte pris på, hvis du først forsøger at kontakte os direkte. 

For yderligere oplysninger om dine rettigheder eller for at gøre brug af en af dine rettigheder bedes du kontakte os via https://www.findusfoodservices.dk/kontakt-os/#contact-form-content.

Vi kan have brug for at anmode om særlige oplysninger fra dig til at hjælpe os med at bekræfte din identitet og sikre din ret til at få adgang til dine personoplysninger (eller til at gøre brug af nogen af dine øvrige rettigheder).  Dette er en sikkerhedsforanstaltning for at sikre, at personoplysninger ikke videregives for en person, som ikke har ret til at modtage dem.  Vi kan også kontakte dig og bede om yderligere oplysninger i forhold til din anmodning for at fremskynde vores svar.

Vi forsøger at besvare alle berettigede henvendelser i løbet af en måned. Nogle gange tager det længere end en måned, hvis din henvendelse er særligt kompleks, eller hvis du har foretaget en række henvendelser. I så fald vil vi give dig besked og holde dig opdateret.

ANDRE HJEMMESIDER
Vores hjemmeside kan indeholde links til og fra tredjepartshjemmesider, såsom hjemmesider tilhørende vores partnernetværk og kunder (som f.eks. de detailhandelsvirksomheder, der sælger vores produkter), sociale medienetværk, annoncører og tilknyttede virksomheder. Hvis du følger et link til en af disse hjemmeside, skal du være opmærksom på, at disse hjemmesider har deres egne databeskyttelsespolitikker, og vi påtager os således ikke noget ansvar eller nogen forpligtelse for disse hjemmesider eller deres indhold. Du bedes læse de pågældende tredjeparters databeskyttelsespolitikker, før du afgiver nogen personoplysninger på disse hjemmesider. 

ÆNDRINGER AF POLITIKKEN
Vi kan til enhver tid ændre denne databeskyttelsespolitik efter vores eget valg.  Enhver ændring vil gælde fra det tidspunkt, den opslås på hjemmesiden. 

KONTAKT OG SPØRGSMÅL
Hvis du har nogen spørgsmål til denne databeskyttelsespolitik eller vores generelle håndtering af dine personoplysninger, bedes du kontakte os via https://www.findusfoodservices.dk/kontakt-os/#contact-form-content.