Vores syn på fisk

Her kan du læse om Findus principper for ansvarsfuldt indkøb og forbrug af frossen fisk. Hjælpes vi ad, er der en chance for at bevare fiskebestanden i fremtiden. Findus agerer udfra internationale regler, blandt andet ved ansvarsfuldt indkøb samt omhyggelig kontrol af oprindelse.

 

Bæredygtige fiskebestande

Mange af verdens fiskebestande er overbelastede eller truet af overfiskeri. Vi i Findus vil gøre en forskel – du kan stole på at vores fisk kommer fra sikre fiskebestande eller dyrkes på en ansvarsfuld måde.

 - Vi er bevidste om behovet for bæredygtigt fiskeri for at sikre bestandene i både nuværende og kommende generationer. Vi er stærkt engagerede og spiller en aktiv rolle i arbejdet med at opnå et globalt bæredygtigt fiskeri.

 - Findus baserer vores indkøb af fisk på unikke udvalgte kriterier, som tydeligt definerer vores forståelse af ansvarsfuldt indkøb. Vi er bevidste om, at tilstanden i marine økosystemer er dynamiske og er ofte i ubalance. Vi holder os opdateret om udviklingen inden for dette område og de konstante forandringer som sker. Vi gennemgår regler, vores udvalgs kriterier og polices for at sikre, at vores aktiviteter baseres på den mest aktuelle videnskab. 

Bæredygtighedscertificering

 - Vi vil gøre det lettere for vores forbrugere, at vælge fisk fra bæredygtige fiskebestande og dambrug. Gennem uafhængig tredjeparts bæredygtighedsmærkninger sammen med en tydelig produktinformation, vil vi gøre det enkelt for vores forbrugere, at vælge fisk med god samvittighed.

 - Vi støtter brugen af bæredygtighedsmærkningen for, at tydeligt markere og markedsføre anvendelsen af fisk, som kommer fra fiskebestande og dambrug, som er certificerede af uafhængige og selvstændige certificeringsorganisationer.

 - Vi arbejder for at alt vores vildtfangede fisk skal komme fra MSC[1] – Marine Stewardship Council certificerede fiskebestande. Dette produkt kommer fra et fiskeri, der er blevet uafhængigt certificeret i henhold til MSC’s standard for effektivt forvaltet og bæredygtigt fiskeri. www.msc.org

- Vi støtter udviklingen af certificering ASC[2] – Aguaculture Stewardship Council for opdrættet fisk og skaldyr. Vi opfordrer vores leverandører til at blive certificeret med ASC’s standarter, da de er etableret for forskellige opdrættede fiskearter.

Socialt ansvar

Vi er mange, som arbejder på at udvikle Findus mad. Vi værner om sikkerhed, ligestilling, mangfoldighed og individuel udvikling for alle disse mennesker. Vi har et stærkt fokus på etik, socialt ansvar, menneskelige rettigheder, reduceret miljøpåvirkning og arbejder mod korruption.

 - Findus kræver at alla parter, som arbejder med Findus frosne fisk, skriver under på at man opfylder kravene i adfærdskodeks ”Etical Trading Initative” [3]. Vi sikrer os, at disse efterleves gennem regelmæssige kontroller og opfølgning.

 - Vi er bevidste om at arbejdsforholdende adskiller sig i forskellige kulturer i verden, og vi ser det, som vores ansvar at påvirke vores leverandører til, at hele tiden forbedre medarbejdernes arbejdsmiljø og arbejdsforhold.

 - Findus ved, at visse former for fiskeri og opdrætsmetoder kan resultere i uoprettelig forringelse af økosystemet og have skadelige virkninger for lokalsamfund, på menneskers levebrød, sociale vilkår og fødevaresikkerhed. Vi bestræber os på at identificere og forstå sådanne uacceptable handlinger for, at sikre at vores virksomhed baseres på sunde etiske og miljøtilpassede principper.

Ansvarsfulde transporter

Frossen fisk er en global råvare. Vi bestræber os på at mindske transportens påvirkning af miljøet, og derfor prioriterer vi de mest energieffektive transportmidler i dialog med vore leverandører. Vi prioriterer skibs- og togtransport og de mest energieffektive vejtransporter. Vi transporterer ikke vores produkter med fly.

- Indfrysning gør det muligt, at transportere fisk med kvaliteten i behold til vores forbrugere, uanset hvor i verden de fanges eller opdrættes.

- Findus er medlem af ”Clean Shipping Project” [4], hvilket betyder at vi altid vælger de mest miljøvenlige rederier og skibe.

Nøje kontrol og opfølgning

- Frossen fisk er en global råvare. Vi køber fisk fra en del forskellige leverandører rundt om i verden. De er nøje udvalgt og de skal skrive under på at de deler vores kerneværdier omkring kvalitet og bæredygtighed. Det sikrer vi os gennem kontinuerlige opfølgninger.

- Sporbarhed ”fra båd til tallerken” eller ”fra opdræt til tallerken” er en selvfølge, for at sikre lovligheden. Det er også vigtigt for, at vores forbrugere har fuld tillid til den information, vi formidler omkring vores fisk.

- Alt vildfanget fisk, som bliver købt af Findus, kan spores tilbage til fangstfartøjet eller gruppe af fartøjer og fangstområde, som defineres af det Internationale Havforskingsinstitut (ICES[5]).

Forskning og permanente forbedringer

Findus er bevidst om behovet af fortløbende videnskabelig forskning om ny og effektiv teknik for bæredygtigt fiskeri. Findus støtter forskning inden for områder som, miljø, økologi, dyreomsorg, fødevarekvalitet og Nutrition.

- En vigtig del i denne policy er vores aktive arbejde med permanente forbedringer indenfor alle områder af fisk, såvel vildtfanget som opdrættet fisk. Vi identificerer og arbejder med de leverandører, som er bevidste om, hvordan deres virksomhed påvirker miljøet.

- Vi støtter og arbejder aktivt med vores leverandører i en stræben efter permanente forbedringer, når det gælder den bedste fiske- og opdræts praksis og indførslen af nye teknologier, som successivt kan minimere den miljøpåvirkning, som kommercielt fiskeri og fiskeopdræt har på marine økosystem.

 

[1) MSC Marine Stewardship Council www.msc.org

[2] ASC Aquaculture Stewardship Council www.asc-aqua.org

[3) ETI Ethical Trading Initiative www.ethicaltrade.org

[4] Clean Shipping Index www.cleanshippingindex.com

[5] International Council for the Exploration of the Sea www.ices.dk

Grönsakernas ursprung

 

Oavsett ursprung köper Findus alltid den bästa kvaliteten som finns att tillgå av varje enskild grönsak

 

Vi vill erbjuda ett brett sortiment av grönsaker till er. Eftersom odlade grödor som grönsaker och örter alltid är beroende av klimat, tillgång till vatten, bra jordar och solljus har Findus grönsaker olika ursprung.

De grönsaker som med fördel odlas i varmare klimat importerar vi. T.ex trivs basilika bäst i Italien och Spanien, medan den godaste broccolin kommer från Spanien. Ibland varierar nederbörd och temperatur så att skörden blir stor på ett håll i världen och kanske mindre någon annanstans. Oavsett ursprung köper Findus alltid den bästa kvaliteten som finns att tillgå av varje enskild grönsak.

Djupfrysning av grönsaker

Djupfrysning säkrar grönsakernas vitamin- och mineralinnehåll och är nyttigare eller lika nyttiga som färska grönsaker. En stor del av våra grönsaker är vad vi kallar färskfrysta. Det innebär att de förvälls och fryses in inom 3-24 timmar efter det att de har skördats. På det sättet kan de frysas in när de är som allra bäst och sedan användas vid behov – året runt.

Vill du ha information kring våra grönsakers ursprung ber vi dig att kontakta konsumentkontakt@se.findus.com så kan de hjälpa dig med rätt information.