Segregeret og certificeret palmeolie.

Siden 2016 har vi købt og produceret kun med segregeret, certificeret palmeolie.

Palmeolie er en vegetabilsk olie og anvendes i mange fødevarer. I Findus er vi bevidste om, de miljømæssige og sociale udfordringer, som produktionen af palmeolie indebærer. Efterhånden som efterspørgslen af palmeolie er vokset, er skovrydning steget og biodiversiteten faldet. For at modvirke de negative virkninger, som er relateret til produktionen, og for at støtte udviklingen af bæredygtig palmeolie, vælger Findus certificeret og segregeret palmeolie med RSPO:S STANDARD.

Det er WWF, som sammen med interessenter i hele kæden - fra plantage til butik - initieret "Roundtable on Sustainable Palm Oil - RSPO" for at sætte en standard for en mere bæredygtig produktion. Her kan kan du læse mere om WWFs arbejde.

 

RSPO

Som led i vores arbejde for løbende, at forbedre alle bæredygtighedsaspekter er Findus medlem af og støtter aktivt Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). RSPO har udviklet en globalt accepteret 3'die partscertificeret standard af bæredygtig palmeolie. For at opnå fremskridt med det vigtige miljøproblem, som skovrydning og udnyttelse af tørvfelter mener vi, at et veletableret og anerkendt system til opnåelse af positive effekter i en bredere sammenhæng, opfordrer vi vores leverandører og industripartnere til at vedtage RSPO-standarden. Hvis du vil læse mere om RSPO, kan du gøre det her. 

Findus mål var, at udelukkende bruge certificeret og segregeret palmeolie med RSPO:s standard med udgangen af 2015. Det var et ambitiøs mål og vi nåede det næsten. Siden 2016 har vi købt og produceret kun med segregret, certificeret palmeolie.