Vores syn på palmeolie

 Findus vil minimere brugen af palmeolie, og målet er at bruge certificeret bæredygtigt produceret palmeolie inden udgangen 2015

Palmeolie regnes for verdens vigtigste vegetabilske olie og anvendes i mange fødevarer. Vi i Findus er bevidste om, de miljømæssige og sociale udfordringer, som produktionen af palmeolie indebærer; når efterspørgslen på palmeolie stiger, så stiger skovrydningen også, den biologiske mangfoldighed mindskes og sociale konflikter mellem lokalbefolkningen og andre lokale samfund opstår.

Som en del af vores arbejde med kontinuerligt at forbedre alle bæredygtighedsaspekter, er Findus i Norden medlem og støtter aktivt ”Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)”. RSPO har udviklet en global accepteret standard, som er tredje partscertificeret, af bæredygtigt produceret palmeolie. For at få fremskridt med vigtige miljø problemer, som skovrydning og tørvemoser, anser vi at det er nødvendigt med et veletableret og godkendt system for, at opnå positive effekter i et større sammenhæng og vi opfordrer derfor vores leverandører og industripartnere til at vælge RSPOs standard.

En del af vores produkter indeholder en mindre del palmeolie; Findus i Norden anvender ca. 0,001 procent af den globale palmeolie produktion, som er på ca. 56 millioner ton årligt (2013 tal). Alt palmeolie vi køber i tanke af GreenPalm, støtter produktionen af bæredygtigt produceret palmeolie som RSPO. Det indebær, at vi betaler en præmie til avlere som følger RSPOs principper.

Vi anvender følgende policy for palmeolie, som består af yderligere to punkter:

Vi vil minimere vores brug af palmeolie

I henhold til vores ernæringspolitik, stræber vi efter at bruge de mest sunde olier i vores produkter. Derfor er vores prioritet, at erstatte palmeolie med et sundere alternativ via produktudvikling, det kan f.eks. være rapsolie og solsikkeolie, hvor det er muligt.

Vi kommer kun til at anvende certificeret bæredygtigt produceret palmeolie.

I de tilfælde palmeolie stadig skal anvendes på grund af sin unikke produktegenskaber, kommer vi til at ændre vores leverandørkæde og kun bruge certificeret bæredygtig palmeolie (adskilt i henhold til RSPO’s standard) udgangen 2015. Til vi når vores mål, fortsætter vi med at købe GreenPalm-certifikat for at dække de resterende behov.

 Eftersom de miljømæssige konsekvenser ved palmeproduktionen er alvorlige, vil vi i Findus, ud over de nuværende RSPO principper og kriterier også kræve, at den separate palmeolie vi køber skal opfylde følgende tillægskrav fra og med til slutningen af 2017:

 Ingen tropisk skovrydning:

-        Ingen regnskove fældes

-        Naturområder der enten er klassificeret som vigtige at bevare eller som binder meget kuldioxid og andre væksthusgasser beskyttes

Beskyttelse af tørvemoser:

-        Tørvemoser, uanset dybde, må ikke anvendes til dyrkning af palmeolier

Respekt for menneskelige og faglige rettigheder:

-        Lokalbefolkningen og andre lokale samfund hvis interesser og rettigheder påvirkes af palmeolie dyrkning skal beskyttes i overensstemmelse med lokale og internationale lagre, så som ILO:s konvention 169 og FN:s deklaration om lokalbefolknings rettigheder.

Vi vil fortsætte med arbejdet via RSPO og presse på med de principper som vedrør skovrydning, tørvemoser og lokalbefolkningen samt at de lokale samfund forstærkes.

 Vejen frem for bæredygtigt produceret palmeolie:

År 2015:

-        Kun at bruge certificeret palmeolie (adskilt i henhold til RSPO standard)

-        Krav til vores leverandører om fuld sporbarhed tilbage til plantagen

-        Sørge for at vores leverandører arbejder i henhold til vores adfærdskodeks samt Findus palmepolicy

År 2017:

-        Sørge for at den certificerede palmeolie (adskilt i henhold til RSPO standard) vi bruger, følger vores yderligere krav i den policy som gælder skovrydning, tørvemoser og lokalbefolkninger samt lokale samfund.

Referencer:
www.rspo.org
www.greenpalm.org
www.ilo.org