Hårdt arbejde for at mindske svindet

Hårdt arbejde for at mindske svindet

Vidste du, at en tredjedel af al mad, der produceres i verden, smides væk?* 

Mad, der kunne have været en del af folks ernæringsindtag, bliver i stedet unødvendigt spild af planetens ressourcer. Hos Findus arbejder vi hårdt for at minimere affald i hele vores forsyningskæde. Vores ambition er altid at bruge så meget af råvarerne som muligt.

Gennem hurtig frysning bevarer vi kvaliteten og smagen af råvarerne i hele produktionsprocessen. Med dybfrysning som konserveringsmetode gør vi det desuden let for vores forbrugere at reducere deres affald, da frosne produkter kan reducere madaffald i hjemmet med op til 47 % **  sammenlignet med kølet eller friske alternativer. 

Der kommer naturligvis uundgåeligt madaffald, såsom kartoffelskræl, grøntsagskræl, ærtebælge og træagtige kålstængler. Hvor det er muligt, omdannes sådant restaffald til dyrefoder. Hvis det på den anden side er uegnet som mad, sender vi det til nedbrydning, hvor det bliver til naturlig gødning og /eller vedvarende energi.Halvere madaffaldet i vores egne fabrikker og logistikkæder inden 2030. 

*En tredjedel af al mad bliver smidt væk (Undersøgelse i EU:s 27 medlemsstater, rapport fra Bio Intelligence Service til Europa Kommissionen, teknisk rapport - 2010 - 054).

**Martindale, W, (2014) "Brug af forbrugerundersøgelser til at bestemme fødevarebæredygtighed", British Food Journal, Vol. 116 Issue: 7, s..1194-1204, doi: 10.1108/BFJ-09-2013-0242*