JURIDISKE VILKÅR

JURIDISKE VILKÅR

Vilkår og betingelser for brug af hjemmesiden og alle dennes oplysninger

 

Indledning

Denne hjemmeside er kun målrettet brugere, der befinder sig i Danmark, og al information om produkter, tjenester og kampagner er kun målrettet disse. Hjemmesiden er dermed ikke rettet mod brugere i andre lande.

Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du vilkårene beskrevet her, og du bør kontrollere betingelserne, hver gang du besøger hjemmesiden. Hvis der er nogen betingelser, som du ikke accepterer, bliver du bedt om ikke at bruge hjemmesiden. Andre hjemmesider for virksomheder i Nomad Foods Group kan indeholde forskellige vilkår, og du bør læse dem separat.

Denne hjemmeside (gælder for ikke-linkede sider) ejes af Findus Danmark A/S. Dansk ret finder anvendelse på indholdet af hjemmesiden.

Vi garanterer ikke, at informationerne på hjemmesiden er relevante for eller gælder for andre lande.

 

Immaterielle rettigheder

Alle rettigheder til indholdet af hjemmesiden www.findus.dk tilhører Copyright © Findus Danmark A/S , herunder al ophavsret og andre rettigheder i forbindelse med tekster, billeder, lyd og programmer og andet offentliggjort materiale tilhører Findus Danmark A/S eller ethvert selskab i Nomad Foods-koncernen.

Det er tilladt at gennemse hjemmesiden og kopiere udvalgte dele heraf ved at udskrive, opbevare på harddisken eller sende til andre til informationsmæssige formål og med forbehold for ophavsretten som beskrevet ovenfor. Kopierede eller gemte oplysninger fra hjemmesiden må ikke anvendes til forretningsmæssige formål, herunder men ikke begrænset til salg, distribution, redigering, kopiering til noget andet dokument eller publikation, hverken i elektronisk format eller som en papirkopi, eller udsendelse på en anden hjemmeside eller via et link til vores hjemmeside uden forudgående skriftlig tilladelse fra Findus Danmark A/S.

Alle varemærker, der vises på hjemmesiden, ejes eller licenseres af Findus Danmark A/S eller ethvert selskab i Nomad Foods-koncernen . Det er derfor strengt forbudt at bruge nogen af varemærkerne fra hjemmesiden uden forudgående skriftlig tilladelse.

 

Produkttilgængelighed

Henvisning til produktet eller tjenesten på hjemmesiden udgør ikke et tilbud om at levere dette produkt eller denne service. Oplysninger om tilgængelighed og egnethed for bestemte produkter eller tjenester skal indhentes forud for køb ved at kontakte Findus Danmark A/S.

 

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne på denne hjemmeside er blevet tilgængeliggjort med størst mulig nøjagtighed, men skal kun bruges som generelle oplysninger. De bør ikke anvendes til et bestemt formål, og der stilles ingen garanti for nøjagtighed eller fuldstændighed af disse generelle oplysninger.

Ingen informationer på hjemmesiden bør bruges i stedet for egentlig professionel rådgivning, herunder hverken med hensyn til medicinske eller juridiske spørgsmål eller investeringsbeslutninger. Hverken Findus Danmark A/S, andre selskaber i Nomad-koncernen, dets ansatte, andre bidragsydere til de generelle informationer på hjemmesiden eller nogen anden repræsentant for Findus Danmark A/S kan holdes ansvarlige for eventuelle konsekvenser af anvendelsen af de generelle oplysninger og informationer på hjemmesiden, herunder for eventuelle direkte eller indirekte tab, skader, afledte krav, omkostninger og konsekvenstab, medmindre andet følger af dansk rets ufravigelige regler.

 

Ændringer i vilkår og hjemmeside

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer og rettelser på denne hjemmeside til enhver tid og uden forudgående varsel, herunder til midlertidigt eller langvarigt at suspendere eller afslutte adgangen til hjemmesiden, når vi finder det passende eller nødvendigt.

 

Linkede sider

Hjemmesiden indeholder links til andre hjemmesider. Dette betyder ikke, at Findus Danmark A/S eller noget selskab i Nomad Foods-koncernen er tilknyttet nogle af disse hjemmesider eller deres indehavere. Vi ønsker, at du finder disse hjemmesider interessante og relevante, men hverken Findus Danmark A/S, vores beslægtede selskaber, ledelsen eller medarbejdere påtager sig noget ansvar eller forpligtelser for design eller levering af informationer på disse hjemmesider. Ingen af de linkede sider er blevet gennemgået eller godkendt af Findus Danmark A/S eller noget andet selskab i Nomad Foods-koncernen.

 

Øvrige informationer ved brug af hjemmesiden

Hvis hjemmesiden indeholder oplysninger, der er indtastet af andre brugere, har vi ikke altid kontrol over de indtastede oplysninger. Vi overvåger løbende indholdet heraf for at sikre, at oplysningerne lever op til vores retningslinjer, men vi påtager os intet ansvar eller forpligtelse for sådanne informationer. Vi forbeholder os retten til at redigere eller fjerne enhver information fra hjemmesiden uden varsel og når vi vurderer, at det er nødvendigt.

Ved interaktiv brug skal gældende ret naturligvis overholdes. Det betyder, at vi ikke accepterer misbrug eller diskriminerende udsagn, misbrug af immaterielle rettigheder eller nogen form for misbrug af data. Det er også forbudt for andre end Findus Danmark A/S at anvendehjemmesiden til at tilbyde varer eller tjenester uden Findus Danmarks A/S' forudgående skriftlige godkendelse.

 

Behandling af personoplysninger

Personoplysninger, der fremsendes til os via denne hjemmeside, vil kun blive behandlet i overensstemmelse med det anførte i vores privatlivspolitik, som kan tilgås her: Findus Danmark A/S privatlivspolitik. Vi opfordrer dig til at læse denne grundigt, inden du sender personoplysninger til os.

 

Brug af cookies

Hjemmesiden bruger cookies til forskellige formål, herunder markedsføring og statistik. Cookies medfører, at hjemmesiden bliver lettilgængelig og giver Findus Danmark A/S muligheden for at forbedre hjemmesiden, herunder tilpasse indholdet til brugerne. Du kan læse mere om vores brug af cookies, herunder formålene hermed, og hvordan du kan fjerne disse i vores cookiepolitik, som kan tilgås her.

 

Kontaktinformationer

Hvis du har spørgsmål eller klager vedrørende denne hjemmeside kan du kontakte os på: [email protected].Findus Danmark A/S
Sidste revidering: Juni 2020